NutriGene - Personalizacja Twojej diety

PRZEJDŹ DO SKLEPU DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

NutriGenetyka

Każda osoba ma indywidualną, skomplikowaną sytuację wynikającą z zależności między genami. Zestawienie wyników badania genetycznego, aktualnego stanu zdrowia i stylu życia oraz historii chorób w rodzinie daje szersze spojrzenia na zmiany, jakie należy wprowadzić w diecie. Wyniki uzyskane po przeprowadzeniu badań genetycznych pozwalają na zaplanowanie planów żywieniowych uwzględniających indywidualne predyspozycje genetyczne.

DOPASUJ DIETĘ DO SWOICH GENÓW- ZACZNIJ JUŻ DZIŚ!

Panel NutriGene sprawdza warianty 13 genów i pozwala na opracowanie spersonalizowanego planu żywieniowego i zaleceń z uwzględnieniem:
 • zdolności do metabolizowania tłuszczu
 • skłonności do rozwoju choroby Alzheimera, miażdżycy, cukrzycy typu II i nadciśnienia
 • metabolizmu kwasu foliowego i homocysteiny (odpowiedzialna między innymi za rozwój chorób układu krążenia)
 • genetycznych predyspozycji do otyłości
 • genetycznych predyspozycji do celiakii
 • genetycznych predyspozycji do zakrzepicy
 • wrażliwości na sól i kofeinę
 • występowania (lub nie) nietolerancji fruktozy oraz laktozy
 • genetycznych predyspozycji do powstawania cellulitu
 • genetycznych predyspozycji do detoksyfikacji organizmu/szybszego starzenia się
Panel NutriHealth sprawdza warianty 5 genów i pozwala na opracowanie spersonalizowanego planu żywieniowego i zaleceń z uwzględnieniem:
 • zdolności do metabolizowania tłuszczu
 • skłonności do rozwoju choroby Alzheimera, miażdżycy, cukrzycy typu II i nadciśnienia
 • metabolizmu kwasu foliowego i homocysteiny (odpowiedzialna między innymi za rozwój chorób układu krążenia)
 • genetycznych predyspozycji do zakrzepicy
Panel NutriFood sprawdza warianty 5 genów i pozwala na opracowanie spersonalizowanego planu żywieniowego i zaleceń z uwzględnieniem:
 • genetycznych predyspozycji do celiakii
 • wrażliwości na sól
 • wrażliwości na kofeinę
 • występowania (lub nie) nietolerancji fruktozy
 • występowania (lub nie) laktozy
Panel NutriFit sprawdza warianty 3 genów i pozwala na opracowanie spersonalizowanego planu żywieniowego i zaleceń z uwzględnieniem:
 • genetycznych predyspozycji do otyłości
 • genetycznych predyspozycji do powstawania cellulitu
 • genetycznych predyspozycji do detoksyfikacji organizmu/szybszego starzenia się

Czym są wyniki genetyczne ?

Wyniki panelu NutriGene prezentowane Państwu są obrazem zależności między posiadanymi wariantami badanych genów. Pozwalają one na opracowanie wytycznych dotyczących składu diety i dodatkowych zaleceń (np. proponowanych badań profilaktycznych, dalszej diagnostyki, potrzebnych konsultacji + specjalistycznych oraz stylu życia).

Jakie korzyści daje panel NutriGene:

 • analiza aż 13 genów min. odpowiedzialnych za główne procesy metaboliczne
 • konsultacja z dietetykiem w cenie badania
 • obszerne zalecenia żywieniowe na wyniku badania
 • samodzielne/proste pobranie materiału biologicznego
 • wykonywane w certyfikowanym polskim laboratorium
 • dostępny w systemie ratalnym już od 40zł miesięcznie
korzyści NutriGene

Czy wiesz, że ?

Wszystkie wskazówki do wyniku dopasowane są do indywidualnych predyspozycji, a ich zastosowanie w codziennym życiu pozwala na ograniczenie ryzyka rozwoju chorób dietozależnych, eliminację nietolerowanych składników żywności, a także ułatwia utrzymanie prawidłowej masy ciała.

„Wykonanie badania genetycznego to bardzo ważny krok do zdrowia i wymiernie dłuższego życia. Jednak, aby w pełni czerpać korzyści z uzyskanych wyników potrzebna jest także odpowiednia interpretacja wykonana przez dietetyka. Doświadczony dietetyk potrafi uwzględnić warianty wielu genów składając je w jeden, indywidualny program żywieniowy. Dzięki badaniu i konsultacji możemy zmienić nawyki żywieniowe biorąc pod uwagę indywidualne predyspozycje genetyczne”

Barbara Dąbrowska-Górska doświadczony dietetyk, współautorka książek „Dieta albo cud. Test 42 diet” , „Dziennik diety. Szczuplej dzień po dniu” oraz licznych publikacji na temat zdrowego żywienia. Prowadzi bloga lunchblog.pl

Gdzie wykonywane jest badanie?

Wszystkie badania wykonywane są w renomowanym laboratorium Centrum Badań DNA. CBDNA już od ponad 10 lat świadczy usługi z zakresu Genetyki Laboratoryjnej. Jakość świadczonych usług potwierdzona jest w licznych certyfikatach jak również w regularnych kontrolach wewnątrz i zewnątrz laboratoryjnych.

Co jest analizowane ?

Zdolności do metabolizowania tłuszczu

Rozwiń

Tłuszcze obecne w diecie są dla nas źródłem energii a ich prawidłowy metabolizm przyczynia się do utrzymania dobrej kondycji i zdrowia. Zmiany na poziomie transportu tłuszczy z układu pokarmowego do wątroby a następnie krwi mogą mieć wpływ na rozwinięcie miażdżycy, otyłości czy choroby niedokrwiennej serca. Nieprawidłowy metabolizm tłuszczy często jest przyczyną podwyższonego poziomu cholesterolu i trój glicerydów we krwi, powstawania blaszki miażdżycowej oraz zawału serca. Genami odpowiedzialnymi za przemiany lipidów są m.in. APOE oraz APOA1.

Apolipoproteina E (ApoE) należąca do rodziny apolipoprotein (A-E) jest produkowana w wątrobie i mózgu. Jej głównym zadaniem jest udział w metabolizmie lipidów (transportuje lipidy z miejsca ich powstawania do tkanek gdzie są magazynowane lub wydalane z organizmu). Odpowiada m.in. za eliminację cholesterolu z krwi i przeciwdziałanie miażdżycy.

Gen ApoE występuje w trzech różnych izoformach - e2, e3 i e4 - izoforma e3 występuje najczęściej, w populacji ogólnej z częstością 60%. Każdy człowiek posiada parę genów ApoE, które stanowią kombinację tych 3 izoform.

Genotyp ApoE e3/e3 - prawidłowy, występuje najczęściej w populacji.

Genotyp ApoE e4/e4 i e4/e3 – zwiększone ryzyko rozwoju miażdżycy i choroby Alzheimera, wyst. u 25% populacji. Osoby o tym genotypie mają podwyższoną skłonność do wzrostu stężęnia cholesterolu LDL i trójglicerydów TG we krwi.

Genotyp ApoE e2/e2 – Osoby o tym genotypie mają zwykle niższe stężenie cholesterolu LDL lecz wyższe stężenie trójglicerydów. Genotyp e2 stanowi predyspozycję do rozwoju hiperlipoproteinemii typu III oraz chorób sercowo-naczyniowych co związane jest z wolniejszym usuwaniem tłuszczy przyjmowanych z pokarmem.

Apolipoproteina A1 (ApoA1) jest białkowym składnikiem lipoprotein. Jej rola polega na aktywacji enzymów przenoszących cholesterol z tkanek do frakcji HDL oraz pomaga w rozpoznaniu i wiązaniu HDL przez receptory w wątrobie. Mutacja w genie ApoA1 powoduje zmniejszenie stężenia Apolipoproteiny A1 we krwi (hypoalfalipoproteinamia), przyczyniając się do zwiększenia ryzyka choroby niedokrwiennej serca i choroby naczyń obwodowych

Kto powinien wykonać badanie:
– osoby z utrzymująca się nadwagą
– osoby ze znacznie podwyższonym stężeniem cholesterolu i trójglicerydów we krwi
– osoby będące w grupie ryzyka wczesnej choroby sercowo-naczyniowej,
– osoby z objawami postępującej demencji (tj. obniżenie sprawności intelektualnej, utrata pamięci, zmiany zachowań)

Skłonności do rozwoju choroby Alzheimera, miażdżycy, cukrzycy typu II i nadciśnienia

Rozwiń

Metabolizmu kwasu foliowego i homocysteiny (odpowiedzialna między innymi za rozwój chorób układu krążenia)

Rozwiń

Kwas foliowy jest regulatorem wzrostu i funkcjonowania komórek. Stymuluje system nerwowy , zapobiega uszkodzeniom cewy nerwowej u płodu, pozytywnie wpływa na wagę i rozwój noworodków, ponadto pobudza procesy krwiotwórcze oraz chroni organizm przed nowotworami (szczególnie rakiem macicy). Prawidłowy metabolizm kwasu foliowego jest zależny w dużej mierze od genu MTHFR, którego rola polega na przemianie toksycznej homocysteiny do metioniny.

Mutacje 677C>T oraz 1298A>C genu MTHFR związane są z podwyższonym stężeniem homocysteiny we krwi. Homocysteina jako aminokwas posiadający właściwości redukujące, może doprowadzić do uszkodzenia śródbłonka naczyń krwionośnych. Wspomniane mutacje prowadzą do wielu nieprawidłowości skutkując podwyższonym poziomem homocysteiny we krwi, stanami zapalnymi, miażdżycą, zakrzepicą, stanami neurodegeneracyjnymi, zwiększonym ryzykiem chorób serca oraz poronieniami. Wczesne zdiagnozowanie mutacji w genie MTHFR pozwala na ustalenie odpowiedniej diety i zapobieżenie chorobom serca, układu nerwowego i powtarzającym się poronieniom.

Osoby ze stwierdzonym defektem metabolimu kwasu foliowego powinny regularnie kontrolować stężenie homocysteiny we krwi (raz do roku), unikać przetworzonej żywności, oraz suplementować kwas foliowy w formie zmetylowanej, a także w razie potrzeby, po konsultacji z lekarzem suplementować witaminę B6 i B12 (niezbędne w metabolizmie homocysteiny)

Genetycznych predyspozycji do otyłości

Rozwiń

Jako jedyni na polskim rynku w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe oferujemy analizę genetycznej predyspozycji do otyłości. Według naukowców za otyłość odpwiedzialny jest w dużej mierze gen FTO. Wykazano, że mutacja genu FTO w układzie homozygotycznym powoduje wzrost masy ciała średnio o 3kg oraz zwiększa ryzyko zachorowania na cukrzycę typu II.

Dawniej otyłość uważana była za symbol dostatku i zamożności, kobiety o obłych kształtach postrzegane były jako piękne i płodne. Obecnie otyłość stała się niepożądana, ideałem piękna jest sylwetka szczupła i wysportowana. Dbałość o prawidłową wagę poprzez aktywność fizyczną oraz prawidłowe żywienie jest zalecana przez lekarzy i dietetyków.

Czym jest otyłość?
Brak równowagi energetycznej, do której dochodzi w przypadku dostarczania wraz z pokarmem nadmiernej ilości energii w stosunku do aktualnego zapotrzebowania organizmu. W efekcie dochodzi do magazynowania nadmiaru energii w postaci tkanki tłuszczowej i wzrostu masy ciała. Otyłość jest chorobą przewlekłą, której towarzyszą liczne powikłania ze strony układu krążenia i narządów ciała.

Do powikłań otyłości możemy zaliczyć:
– cukrzycę typu II (insulinoniezależna)
– bóle kręgosłupa, spowodowane zbyt dużym obciążeniem kręgów
– zwyrodnienia stawów
– hiperlipidemię (podwyższony poziom cholesterolu i trójglicerydów)
– chorobę wieńcową
– nadciśnienie tętnicze
– chorobę zakrzepową, żylaki
– obrzęki
– cellulit
– zespół bezdechu sennego

Ponadto stwierdzono, że otyłe kobiety wykazują większe ryzyko zachorowania na raka piersi i trzonu macicy, natomiast otyli mężczyźni częściej zachorowują na raka okrężnicy i prostaty.

Test predyspozycji do otyłości może wykonać każdy, szczególnie jednak polecamy go osobom, które mimo stosowanej diety nadal przybierają na wadze.

Genetycznych predyspozycji do celiakii

Rozwiń

Gluten jest kompleksem białek roślinnych znajdującym się głównie w pszenicy, lecz również w takich zbożach jak owies, jęczmień, żyto, orkisz, pszenżyto.

Celiakia jest genetycznie uwarunkowaną chorobą trzewną wywołaną brakiem swoistego enzymu aminoptydazy w jelicie cienkim, w efekcie czego gluten obecny w pożywieniu nie zostaje rozłożony do aminokwasów. Nierozłożone peptydy są silnie immunogenne, powodując zanik kosmków jelitowych (odpowiedzialnych za wchłanianie składników odżywczych) i pojawienie się objawów złego wchłaniania. Leczenie polega na całkowitym wyeliminowaniu z diety glutenu. Choroba objawia się biegunkami, wzdęciami, powiększeniem obwodu brzucha oraz małym przyrostem masy ciała. Szacuje się, że w Polsce na celiakię cierpi 1 na 100 osób. Choroba może ujawnić się w każdym wieku: u dzieci, nastolatków, podczas ciąży, w wyniku dużego stresu, po silnej infekcji czy operacji. Kobiety chorują dwukrotnie częściej niż mężczyźni.

Ze względu na rodzaj i nasilenie objawów wyróżnia się trzy typy celiakii:
1. pełnoobjawowa (klasyczna) – występuje częściej u dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych. Często pozostaje nierozpoznana, a dolegliwości uznane błędnie za objawy np. zespołu jelita drażliwego, alergii pokarmowej lub stresu.
Objawy:
- bóle i wzdęcia brzucha
- biegunki tłuszczowe lub wodniste
- utrata masy ciała
- niski wzrost
- depresja
- anemia
2. skąpoobjawowa – ta postać choroby występuje najczęściej. Zmiany chorobowe ograniczone do błony śluzowej jelita cienkiego, zwykle brak objawów typowych dla formy jawnej.
Objawy:
- niewyjaśniona niedokrwistość z niedoboru żelaza
- podwyższony poziom cholesterolu
- afty, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej
- zmęczenie
- uporczywe bóle głowy
- depresja
- wczesna osteoporoza, bóle kostne i stawowe
- problemy skórne
- nawykowe poronienia
3. ukryta (utajona) – prawidłowy obraz jelita oraz obecne we krwi charkterystyczne przeciwciała.

Badania naukowe wykazały, że w rozwoju choroby trzewnej największy udział mają allele II klasy układu HLA kodujące antygeny HLA-DQ2 lub HLA-DQ8. Jeśli u pacjenta nie są obecne te antygeny wówczas można wykluczyć praktycznie ryzyko celiakii. Z kolei obecność tych antygenów stwierdza się u 96% pacjentów chorych na celiakię. Antygeny te są odpowiedzialne za wywołanie nadmiernej odpowiedzi immunologicznej na gliadynę (rozpuszczalną w wodzie frakcję glutenu). Skutkiem takiego działania jest stan zapalny i uszkodzenia śluzówki jelita. U 90% pacjentów chorych na celiakię obecny jest haplotyp DQ2. Jego obecność wykazuje bardzo silny związek z chorobą trzewną. U 6% chorych na celiakię obecny jest haplotyp DQ8. Jego obecność wskazuje silny związek z celiakią.

Jeśli u pacjenta wykryty zostanie jeden z dwóch powyższych alleli oznacza to, że jest on nosicielem genu, który predysponuje do rozwoju celiakii.

Należy pamiętać jednak, że aż u 30% osób zdrowych haplotyp odpowiedzialny za wystąpienie celiakii jest również obecny.

Genetycznych predyspozycji do zakrzepicy

Rozwiń

Analiza obejmuje mutacje, których występowanie znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia chorób zakrzepowo-zatorowych (gen protrombiny, gen F5 oraz MTHFR).

Choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica) polega na formowaniu się wewnątrz naczyń krwionośnych zakrzepów utrudniających normalny przepływ krwi. Najczęściej skrzepliny tworzą się w żyłach głębokich kończyn dolnych. Ich zaleganie może spowodować degenerację ściany naczynia krwionośnego i zniszczenie zastawek żylnych. Szczególnie niebezpieczne jest oderwanie się skrzepliny i jej przemieszczanie razem z krwią. Może doprowadzić do całkowitego zamknięcia światła naczynia odcinając dopływ krwi do narządów. Jest to bezpośrednia przyczyna powstania m.in. zatoru płucnego czy udaru niedokrwiennego serca lub mózgu. Liczne badania dowodzą, że zatory żylne stanowią jedną z głównych przyczyn powikłań u kobiet w ciąży.

Przyczyny zakrzepicy mogą być wrodzone, spowodowane mutacjami w genach (m.in. F2, F5 i MTHFR) lub spowodowane zaburzeniami krzepliwości krwi i nieodpowiednim trybem życia (siedzący tryb życia i brak ruchu). Oprócz wspomnianego uwarunkowania genetycznego na zwiększenie ryzyka mają wpływ czynniki środowiskowe takie jak: palenie, przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych, otyłość, zaawansowany wiek, długotrwałe poranne nudności, czy przebyte infekcje.

Objawy zakrzepicy:
– bolesne obrzęki (zwłaszcza kończyn dolnych). Ból nasila się przy chodzeniu i staniu, mija przy unieruchomieniu
– rozszerzone naczynia krwionośne
– zasinienie skóry stóp i podudzi

Kto powinien wykonać test:
- osoby, które często obserwują u siebie obrzęki kończyn
– osoby pracujące w pozycji siedzącej, podróżujące samolotami lub samochodami na długich dystansach, w celu wprowadzenia odpowiedniej profilaktyki zakrzepicy
– pacjenci czasowo unieruchomieni oraz przed zabiegami chirurgicznymi prowadzącymi do czasowej niesprawności,
– kobiety planujące lub będące w ciąży, przy wspomaganym rozrodzie, po wcześniejszych niepowodzeniach w donoszeniu ciąży,
– kobiety stosujące środki antykoncepcyjne lub hormonalną terapię zastępczą
– w diagnostyce nadkrzepliwości krwi
– osoby cierpiące na niewydolność krążenia
– osoby u których w rodzinie występowała choroba zakrzepowo-zatorowa

Należy pamiętać, iż genetycznie uwarunkowane zwiększenie ryzyka wystąpienia zmian zakrzepowo-zatorowych powinno wpływać na decyzję dotyczące zarówno doboru leków jak i wprowadzenia zmian w trybie życia (zdrowa dieta, ruch).

Geny wpływający na choroby zakrzepowo- zatorowe: F2, F5, MTHFR

Wrażliwości na sól i kofeinę

Rozwiń

Nadwrażliwość na sód, będący składnikiem soli stanowi predyspozycję do powstania nadciśnienia tętniczego. Nadciśnienie z kolei jest czynnikiem ryzyka zawału serca, chorób nerek, oczu, przyspiesza rozwój miażdżycy. Test polega na analizie mutacji genu GRK4 i ACE zaangażowanych w regulację ciśnienia krwi i tolerancję soli.

Dzienne zapotrzebowanie człowieka na sól wynosi tylko 1g. Polacy zjadają przecietnie od 8 do 15 g soli dziennie, niektórzy zjadają nawet ponad 30g. Podczas wytężonej pracy fizycznej, w dużym upale i określonych chorobach organizm potrzebuje więcej soli, około 5 g dziennie. W krajach o wysokim spożyciu soli kuchennej nadciśnienie tętnicze wystepuje szczególnie często.

Nadciśnienie tętnicze jest chorobą układu krążenia, polegającą na zwiększonym ciśnieniu krwi w naczyniach tętniczych. Jest choroba przewlekłą o długotrwałym leczeniu. O nadsiśnieniu tętniczym mówimy wówczas, gdy podczas kilkakrotnych pomiarów, dokonywanych w spoczynku, ciśnienie przekracza wartości graniczne: 140/90 mm Hg. Należy pamiętać, że nadciśnienie często przebiega zupełnie bezobjawowo. Objawy, które mogą sugerować nadciśnienie tętnicze to:
– uczucie kołatania
– bóle w okolicy serca
– bóle i zawroty głowy
– duszność
– pobudzenie lub zmęczenie i senność

Czym jest wrażliwość na sól?
Jest miarą odpowiedzi ciśnienia krwi na spożytą z pokarmem sól. Ogólnie ludzi możemy podzielić na wrażliwych i niewrażliwych na sól. Większe prawdopodobieństwo podwyższonego ciśnienia krwi wykazują ludzie wrażliwi na sól.

Zagrożenia wynikające z wrażliwości na sól:
– wysokie ryzyko nadciśnienia tętniczego, chorób serca
– krótszy średni czas życia przy zachowaniu dotychczasowej niezdrowej diety i siedzącego trybu życia

Ludzie ze zdiagnozowana wrażliwością na sól powinni przykładać większą uwagę do prawidłowego odżywiania – dieta uboga w sód, bogata w potas:
– spożywać więcej warzyw i owoców
– spożywać produkty świeże, unikać produktów przetworzonych
– mniejsze porcje
– unikać produktów pieczonych na bazie proszku do pieczenia i sody

Gen określający stopień wrażliwości na sól: GRK4

Metabolizm kofeiny wymiernie wpływa na ciśnienie krwi. Test pozwala określić czy dana osoba metabolizuje kofeinę szybko czy wolno. Wolno metabolizm kofeiny w połączeniu z dużą dawką przyjmowanej kofeiny znacząco zwiększa ryzyko zawału serca. Do objawów nadwrażliwości na kofeinę możemy zaliczyć: ogólne złe samopoczucie, ataki paniki, pobudzenie i lęk, objawy sercowo-naczyniowe (palpitacje serca), przejściowy wzrost ciśnienia krwi. Poznanie swojego typu metabolizmu kofeiny pozwoli dostosować ilość wypijanych filiżanek kawy do indywidualnych zdolności organizmu i zmniejszyć ryzyko zawału serca.

Występowania (lub nie) nietolerancji fruktozy oraz laktozy

Rozwiń

Genetycznych predyspozycji do powstawania cellulitu

Rozwiń

Cellulit to nieprawidłowo rozmieszczona tkanka tłuszczowa objawiająca się tzw. skórką pomarańczową. Występuje po okresie dojrzewania na powierzchni skóry głównie ud, bioder, pośladków, ramion i brzucha.

Cellulit jest jednym z najczęściej badanych problemów estetycznych. Przyczyna cellulitu jest nadal przedmiotem dyskusji. Według najnowszych badań za jego rozwój w dużej mierze odpowiada gen ACE kodujący enzym konwertujący angiotensynę. Genotyp DD ACE predysponuje do wystapienia cellulitu. Prawdopodobieństwo wystapienia cellulitu u osób o tym genotypie wzrasta nawet 13 krotnie w porównaniu z osobami o genotypie II ACE.

Genetycznych predyspozycji do detoksyfikacji organizmu/szybszego starzenia się

Rozwiń

Proces detoksykacji jest niezwykle istotny dla organizmu, ponieważ pozwala pozbyć się szkodliwych produktów przemiany metabolizmu, tj. wolne rodniki i toksyny. Spadek zdolności detoksykacyjnych przekłada się w sposób wymierny na stan zdrowia człowieka.

Każda komórka bierze udział w reakcjach oksydacyjno-redukcyjnych, które prowadzą do powstania wolnych rodników tlenowych. Wykazują działanie destrukcyjne, gdyż utleniając główne składniki komórki, doprowadzają do uszkodzenia lub wadliwego funkcjonowania wielu struktór komórkowych, a w konsekwencji do dysfunkcji komórki.

Wiele rodników tlenowych powstaje w wyniku naturalnie zachodzących w organizmie procesów metabolicznych, tj. oddychanie tlenowe i procesy zapalne. Wolne rodniki oddziałują na komórki sygnalizujące lub cząsteczki przekaźnikowe, co wskazuje, że odgrywają istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu komórki. Uczestniczą w wielu procesach, mi.in. w skurczach mięśni, wydzielaniu hormonów, w funkcjonowaniu układu obronnego i regulacji napięcia naczyniowego. Warunkują aktywność bakteriobójczą i bakteriostatyczną śliny. Biorą udział w usuwaniu leków z ustroju. O ich bezpośrednim destrukcyjnym działaniu na organizm możemy mówić wówczas, gdy są wytwarzane w nadmiarze. W celu przeciwdziałania destrukcyjnemu działaniu wolnych rodników na komórkę organizm wykształcił swoiste mechanizmy obronne, jednym z nich jest enzym dysmutaza ponadtlenkowa, kodowana przez gen SOD2. Dysmutaza ponadtlenkowa jest metaloenzymem występującym niemal w każdym żywym organizmie. Katalizuje reakcję dysmutacji rodnika tlenowego do nadtlenku wodoru i cząsteczki tlenu, wykazano również jej rolę w usuwaniu z organizmu tlenu singletowego.

Mutacje w genie SOD2, zakłócają proces detoksykacji i determinują odkładanie w organizmie toksycznych metabolitów, co może zwiększać ryzyko rozwoju przewlekłych chorób zwyrodnieniowych.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

DANE KONTAKTOWE

Centrum Badań DNA Sp. z o.o.
ul. Inflancka 25
61-132 Poznań

bok@cbdna.pl
61 646 85 85
509 658 006
NIP: 9721137596
REGON: 300341878
KRS: 0000260681
Sąd Rejonowy w Poznaniu
VII Wydział Gospodarczy KRS